KålgallmyggaKännetecken

Kålgallmyggan är 2 mm lång med gulfärgad bakkropp.
Den uppträder i minst två generationer per år. Äggen
läggs i knoppgyttringarna hos bl a våroljeväxter. Efter
kläckningen gnager larverna mellan blomknopparna. Skidorna samlas då
på ett ställe så att blomställningen får ett
kvastliknande utseende.


(Information från Växtskyddscentralerna)


chevron-down