Kalkning stärker jorden

Både strukturkalk och vanlig jordbrukskalk ökade aggregatstabiliteten i 13 skånska försök på jordar med höga start-pH. Det innebär minskad risk för både fosforförluster och slamning. Även såbädden blev mer finbrukad vilket innebär ökat avdunstningsskydd under torra förhållanden.
chevron-down