Kalkslam gav storslam

En finmald kalkslurry testades i höstrapsförsök 2023 och gav avsevärda skördeökningar. Speciellt på klumprotsmittad jord gjorde kalkspridningen nytta.

chevron-down