Kålmal 2010 var ett ryskt luftangrepp

Ryska kålmalar flög in som fripassagerare 2010 med varma östvindar och ställde till med förödelse i svensk vårraps. Med facit i hand borde vi ha använt mer pyretroider och högre vattenmängder vid bekämpning. Nästa angrepp är omöjligt att förutse, men extrem sommarvärme ökar risken.
chevron-down