Kålmal, Plutella xylostellaKännetecken

Larven är grönaktig och blir ca 1 cm lång. Vid beröring
spritter den till med ormlika rörlser och släpper sig ned mot
marken med en tunn spinntråd. Den vuxna fjärilen är centimeterstor
och vitaktig till färgen. På unga oljeväxtplantor gnager
de nykläckta larverna på bladundersidan så att bara den
översta nästan genomskinliga bladhinnan blir kvar, s k fönstergnag.
De äldre larverna är mer glupska och gnager hål genom hela
bladet.

(Information från Växtskyddscentralerna)

chevron-down