Kålmal slår till allt oftare

Kålmal har invaderat svenska oljeväxter under 4 växtodlingssäsonger sedan 2010. Det börjar bli tätt mellan varven. Möjligen hänger en expanderande rysk odling samman med de återkommande attackerna av den värmeberoende insekten.Säsongen 2016 var insekternas år i höstraps. I Svensk Frötidning skriver vi därför under 2017 om några av de insekter som under senare år varit bekymmer i oljeväxtodlingen. I nr 1 skrev vi om blygrå rapsvivel (Ceutorhynchus assimilis ). I spåren av den blygrå rapsviveln kommer skidgallmyggan (Dasineura brassicae ) som vi behandlade i nr 2. I nr 3 var det därefter dags för en genomlysning av lilla kålflugan (Delia radicum) och nu i nr 4 är vi framme vid kålmal (Plutella xylostella ).

chevron-down