Kålmjöldagg













Blad, stjälkar och skidor på oljeväxter
angrips och vid starka angrepp kan hela plantan täckas av mycel. Svampen
övervintrar som vilmycel på spillplantor och andra korsblommiga
arter. Angrepp uppstår främst varma somrar. Oftast utvecklas
kålmjöldaggen sent på säsongen och skördeförlusterna
blir som regel ringa.

(Information från Växtskyddscentralerna)


chevron-down