Kastberga gård och Ströms säteri

Två gårdar där man har erfarenhet av frötorkning och använder sig av sina befintliga torkanläggningar.
chevron-down