KemI lägger krokben för vårrapsen

En pilotstudie vid SLU visar att det enda i Sverige tillåtna betningspreparatet Chinook inte ger tillräcklig effekt. Samtidigt tyder studien på att jordlopporna blivit resistenta mot pyretroider. Men Kemikalieinspektionen lyssnar inte på varningssignalerna utan bakbinder odlarna och äventyrar vårrapsodlingen.
chevron-down