Kemisk bekämpning av örtogräs i höstraps 1994-1997.

Försöksserier i kemisk ogräsbekämpning har funnits
under en lång följd av år. Vissa av leden ligger kvar i
försökserien under flera år, medan andra byts ut.
Nuvarande försöksserie fick sin grundutfo r m n i n g
1994 och har således skördats för fjärde gången i år.
I digram 1 redovisas medelskördarna och ogräseffekter
för åren 1994-97.
chevron-down