Kemisk bekämpning av örtogräs i höstraps. 1994-1998.

Årets försöksserie innehöll led med olika doser av
Butisan S sprutade vid två olika tidpunkter på hösten.
Syftet med försöksserien är att utröna möjligheterna
till en dossänkning av Butisan S. Tidigare års försök
visar på intressanta resultat av 1,0 l/ha Butisan S sprutat
strax efter sådd.I årets försök testades en ytterligare
lägre dos, 0,5 l/ha.
chevron-down