Kinesiska konsumenter bestämmer rapspriset

Svensk oljeväxtodling är starkt beroende av utvecklingen på världsmarknaden. Samtidigt har jordnära frågor kring odlingssystem, uthållighet, insekter, växtskydd och ogräs stor betydelse för en uthållig odling. Det slogs fast vid Alnarps Rapsdag som avhölls i början av mars.
chevron-down