Klokare tillväxtreglering i Rapsmästaren 2020

Tillväxtreglering på hösten gjordes smartare med små och anpassade doser i Rapsmästaren 2020 jämfört med 2016, men gav ändå ingen merskörd. Det gjorde däremot tillväxtreglering på våren liksom svampbehandling – två insatser som båda hade smala behandlingsfönster i tävlingen.
chevron-down