Klöver ger klöver – när den skördas rätt

Klöverfrö ska skördas vid rätt tidpunkt så skonsamt och odlingssäkert som möjligt. Väderleken har stor inverkan, men som odlare kan man påverka riktigt mycket. Försök visar tydligt att rödklövern med fördel ska strängläggas 35 dagar efter bästa pollineringsdag, men i vissa lägen kan direkttröskning vara att föredra.
chevron-down