Klöverspetsvivlar i rödklöverfröodling

– naturliga fiender hjälper till

Ett examensarbete vid Lunds Universitet visade att andelen klöverspetsvivlar som parasiteras av naturliga fiender kan vara så hög som närmare 40 procent. Parasiteringen är då av ekonomisk betydelse och påverkar sannolikt skördenivån.
chevron-down