Klumprotsjuka är mer utbredd än vad många tror

Klumprotsjuka en av de allvarligaste sjukdomarna i oljeväxter. Den första riksomfattande inventeringen visar att drygt 40 procent av proverna var infekterade. På sikt kan klumprotsjuka hota hela den svenska rapsodlingen, så därför är det viktigt att ta prov på dina fält för att veta om du är drabbad.
chevron-down