Klumprotsjuka

De första synliga symptomen är att plantorna slokar under varma dagar. På rötterna av angripna plantor bildas svulster som kan täcka hela rotsystemet. I rotsvulsterna produceras svampens vilsporer som är mycket långlivade. Kemisk bekämpning av klumprotsjuka är inte möjlig och i starkt angripna fält kan uppehåll i oljeväxtodlingen behöva göras i 15-20 år. Genom att provodla testplantor i jordprov från fältet kan eventuell klumprotsmitta i fältet påvisas. Om provodlingen visar att smitta finns bör oljeväxter inte odlas på fältet.


chevron-down