Konsten att etablera vårraps utan höstplöjning

Odlingskostnaderna hålls nere och risken för kväveläckage minskas om höstplöjningen slopas. Resultat från nya försök visar att vårbearbetning med Väderstad Carrier före sådd ger lika bra skörderesultat som konventionell sådd efter höstplöjning.
chevron-down