Konsten att välja rätt höstrapssort

Sortutbudet i höstraps är stort. Vid val av sort är vinterhärdighet och avkastning, i nämnd ordning, de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till.
chevron-down