Kontroll av frörensning med hjälp av provrensning

Rensning av vallfrö är ett oerhört ansvarsfullt arbete. För att verkligen känna sig säker på ett bra rensarbete startade Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare hösten 2017 ett projekt för att kontrollera företagens rensning. Arbetet föll väl ut och diskussioner förs kring hur det ska förfinas framöver.
chevron-down