Kontrollrensningsprojektet i vallfrö

Under tre år jämfördes arkivprover av vallfrö med verkligt rensresultat i fröråvara av skörd 2017–2019. Oftast gav analyserna liknande resultat, men ibland var avvikelserna för stora. I ekologiska frövaror var skillnaderna extra stora.
chevron-down