Kortare klöver lyfter

I Norge används Moddus med framgång för att öka rödklöverfröskördarna. Svenska försök 2014 visade på samma positiva effekt av behandling. Effekterna blev stabilt positiva, men med viss variation beroende på sort.
chevron-down