Kransmögel – ett problem i norra Europa

Kransmögel tillhör en av de svampsjukdomar som orsakar de största skördesänkningarna i oljeväxter. Allt mer forskningsresurser satsas på att finna lösningen på gåtan kransmögel.
chevron-down