Kransmögel i höstraps

Angrepp av kransmögel förorsakar stora skördeförluster.
I ett examensarbete har testats en
metod för tidig angreppsbestämning samt
hur skörden påverkas kvantitativt och kvalitativt
vid angrepp.
chevron-down