Kris i bifolkningsfrågan

Massdöd av bin är kostsamt och hela samhällets problem. Därför låg ytterst Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bakom konferensen om pollinering och bihälsa på Alnarp i november 2009. På seminariet strålade bi-, växt- och trädgårdsodlare samman och resonerade om risker och nytta med pollinatörer ur flera synvinklar.
chevron-down