Kväve-efterverkan i höstvete efter höstraps

Projekt 20/20. Dokumentation vid slutkonferens 16 nov. 2011 då de viktigaste resultaten redovisades. Målet med projektet var att att fram till år 2010 minska kostnaderna med 20 procent och öka oljeväxtproduktionen med 20 procent.
chevron-down