Kväve på hösten till engelskt rajgräs?

Två försök viste att kvävetillförsel (30 kg/ha N) på hösten insåningsåret gav en skördeminskning i engelskt rajgräs jämfört med att tillföra all kvävet på våren.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down