Kväve + stråförkortning i rajsvingel

Ett försök i rajsvingel (Hykor) visade att en kvävetilldelning på ca 50 kg/ha N på hösten och ca 80 kg/ha N på våren var ekonomiskt optimalt. Tillväxtreglering gav stora merskördar.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down