Kväve till höstraps. 2002-2003.

Resultaten av fem försök pekar på: Högre optimala kvävegivor än vad en tidigare serie med kvävegödsling till höstraps från början av 1990-talet visade. Det högsta ekonomiska nettot har man fått vid en vårkvävegiva på 200 kg/ha.
chevron-down