Kväve till rörsvingel med och utan insådd av vitklöver.

Två försök visade inga tecken på att samodling av rörsvingel och vitklöver påverkar den ekonomiskt optimala kvävetillförseln i rörsvingel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down