Kväve + tillväxtreglering i rörsvingel

Ett försök visade att en kvävetilldelning på ca 50 kg/ha N på hösten och 80-100 kg/ha N på våren var ekonomiskt optimalt. Tillväxtreglering gav stora merskördar.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down