Kväveförsörjning i ekologisk timotej.

Sex försök visade att man inte bör samodla vitklöver och timotej vid fröodling av timotej pga problem med renvaruhalten i den skördade timotejen. Försöken visar på ökande kvävebehov ju äldre timotejvallen blir.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down