Kvävegödselmedel med hög svavelhalt till engelskt rajgräs

Ett försök viste ingen merskörd för användning av ett kvävegödselmedel med hög svavelhalt (NS 23-18 Sulfammo NPRO ) jämfört med ett kvävegödselmedel med vanlig svavelhalt (NS 24-7).


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down