Kvävegödsling av ängsgröe på hösten.

Försöken visar att kvävegödsling på hösten ger fler fröbärande skott och att antalet fröbärande skott per m2 är viktigare än antalet frö per skott för skörden i andraårsvallar av ängsgröe.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down