Kvävegödsling av rödsvingel på hösten

Försöken viste att kvävegödsling på hösten ger fler fröbärande skott och att antalet fröbärande skott per m2 är viktigare än antalet frö per skott för skörden i andraårsvallar av rödsvingel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down