Kvävegödsling av timotej.

33 försök med gödsling av timotej i två försöksserier visade att högst skördar i förstaårsvallarna erhölls med kombinationen kvävetillförsel på hösten samt en giva tidig vår, vid tillväxtstart. I andraårsvallarna uppnåddes bäst resultat när hela eller en del av kvävegivan tillfördes sen vår vid begynnande sträckning.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down