Kvävegödsling och tillväxtreglering av ängsgröe

16 försök i två olika sorttyper av ängsgröe visade att den ekonomiskt optimala kvävegödslingen var 141 kg N/ha i grönytesorter och 180 kg/ha N i fodersorter. 70 kg N bör tillföres på hösten i början av oktober Tillväxtreglering reducerade liggsäden men gav normalt ingen merskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down