Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängsgröe

Två års försök med kvävegödsling och tillväxtreglering i ängsgröe visade att tillväxtreglering gav en merskörd som ett år var statistisk signifikant. Det säkraste är att tillföra kvävet vid tillväxtstart i ängsgröe.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down