Kvävegödsling och tillväxtreglering i rödsvingel

Tre försök i rödsvingel med växtreglering och kvävetillförsel visade att tillväxtreglering gav stora merskördar. En del av kvävet bör tillföras tidigt på våren i rödsvingel.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down