Kvävegödsling till höstraps

Kanske är det tid att vi reviderar kväverekommendationerna i höstraps. Nils Yngvesson, som är HIR-rådgivare på hushållningssällskapet i Malmöhus, ger oss lite olika infallvinklar på hur
man kan beräkna kvävebehovet i höstraps.
Artikeln tar också upp "Kvävetaktik i höstrapsen våren 2002", goda råd för hur kvävet ska haneteras till våren i
höstrapsen. Både kväveform och mängd diskuteras.
chevron-down