Kvävestrategi i 2 års engelskt rajgräs

Ett försök viste att man bör tillföra kväve på hösten inför 2 års fröskörd i engelskt rajgräs. Bäst resultat gav 30 kg/ha N på hösten och 130 kg/ha N på våren.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down