Kvävestrategi i höstraps

Sammanfattning

Torka under större delen av den tidiga våren och överlag kraftiga bestånd gör att tidpunkten för vårens gödsling i höstrapsen hade mindre betydelse. Stora tidiga givor kan dock vara en nackdel om det kommer stora nederbördsmängder som ger kväveförluster. Försöket i Lund antyder att det kan vara en bra säkerhetsåtgärd att dela kvävegivan i raps.
chevron-down