Kvävestrategi i två sorter av timotej.

Försök med vårgödsling av timotej av sorten Grindstad och sorten Ragnar visade att i Grindstad var det en fördel att tilldela allt kväve vid tillväxtstart. I sorten Ragnar var det däremot en fördel att dela på kvävetillförseln.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down