Kvävestrategier i ängssvingelfrövall

Den ekonomiskt optimala gödslingen vid fröodling av ängssvingel ligger kring 120 kilo kväve per hektar, fördelad på hälften höst och vår. Det visar 13 försök i södra Sverige utförda åren 1998-2001. Att tidpunkten för vårgödslingen har liten betydelse för avkastningen och att utebliven höstgödsling
till viss del kan kompenseras med gödslingen på våren är andra intressanta resultat.
chevron-down