Kvävestrategier i timotejfrövall

Första årets frövall ska kvävegödslas på hösten. Andra årets frövall behöver inte höstgödslas och
vårgivan ska läggas sent.
chevron-down