Kvävestrategier till höstraps 2010

För tredje året skördades försök med en kvävestege på hösten följt av två fasta givor på 140 och 180 kg N på våren. Serien har fortsatt leverera mycket intressanta resultat i linje med tidigare år och visar att en högre kvävegiva på 60 kg N/ha på hösten ger möjlighet att sänka vårkvävegivan med en lägre totalgiva som följd.
chevron-down