Kvävestrategier till höstraps

För andra året skördades försök med en kvävestege på hösten följt av en fast giva på 140 eller 180 kg N på våren. Serien har fortsatt leverera mycket intressanta resultat i linje med fjolåret som visar att en ökad kvävegiva på hösten ger möjlighet att sänka vårkvävegivan med sänkt totalgiva som följd.
chevron-down