Kvävet försvann och VÄXTAB vann

Regn i maj ledde till höga N-förluster tidigt i Linmästartävlingen. Det förstod Fredrik Tidström bättre än medtävlarna och kompletterade därför kraftfullt med kväve. Det draget tillsammans med hög utsädesmängd och pH-höjning i rotzonen var några framgångsrecept som gjorde Fredrik till Linmästare 2021.

chevron-down