Kvävetillförsel på våren till engelskt rajgräs

19 försök visade att delad kvävegödsling på våren (40 kg/ha N vid tillväxtstart och 80 kg/ha N vid begynnande sträckning) gav högst nettomerskörd i engelskt rajgräs. Bästa alternativ var 160 kg/ha N vid tillväxtstart.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down