Kvävetillförsel på våren till tetraploid engelskt rajgräs

Tre försök viste att 156 kg/ha kväve var ekonomiskt optimalt i tetraploid engelskt rajgräs. Den högsta bruttoskörden fick man vid tillförsel av 200 kg/ha N och växtreglering.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down